Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem LEPAR dostupné v síti Internet z internetové adresy lepar.cz.

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: Společnost FACURA s.r.o. , IČO: 25477251 , se sídlem Kněžičky 58, 463 43 Český Dub (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity :

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro.

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

poskytování osobních údajů třetím osobám;

zařazení osobních údajů do databází;

zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem Četl(a) jsem a souhlasím se Souhlas s poskytnutím osobních údajů v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.